(navigation bar)

21  Comparatives

21.1  The comparative suffix is -ach:
newyddachnewer, more novel
amserachmore timely (from a noun!)
chwaethach'more powerful' = 'to say nothing of'
pellachfurther, more distant
There are several irregular formations, e.g.
mwymore, greater
gwellbetter
nesnearer
'Than' is expressed by no (before a vowel, nog). This causes spirant mutation.

21.2

 1. Wynteu hagen ni wybuyssynt ei eiseu ef, ac ni bu newyddach ei ddyfodiad no chynt.
 2. A phan fu amserach cymryd hun no chyfeddach, i gyscu ydd aethant.
 3. "Blwyddyn y neithiwr," heb hi, "na digrifwch, nag ymddiddan, nag ymchwelud dy wyneb attaf i, yn chwaethach hynny o'r a fu yrom ni."
 4. "Nid oes ansawdd i fi i'ch cynnal chwi bellach."
 5. "Ni weleis ansyberwyd fwy ar wr no gyrru yr erchwys a laddyssei y carw i ymdeith."
 6. "Ni bu well dy dosbarth eiroed no'r flwyddyn honn."
 7. "Pa amgen feddwl yssydd ynddaw ef heno, nog a'r a fu er blwyddyn y heno?"
 8. A dechreu ymofyn a wyrda y wlad, beth a fuassei ei arglwyddiaeth ef arnunt wy y flwyddyn honno i wrth ryfuassei cynn no hynny.
 9. Nid oedd nes iddi no chynt.
 10. Ni byddei lawnach y god no chynt.
 11. "Ni bu fusgrellach gwr nog ry fuost ti!"
 12. "Nid oes allu gan y march amgen nog a weleist ti."
Notes:
 1. Cymryd = cymeryd; and remember hun -- 'sleep', not 'self'.
 2. The last phrase is a delicate euphemism.
 3. 'ch, chwi -- second persons plural, not at all irregular, but not too common.
 4. a'r a = o'r a (20.2.3).
 5. Llawn -- 'full'; cod -- 'bag' (cf. 'peasecod', 'codpiece').
 6. Musgrell -- 'stupid'.
 7. Gallu -- verbal noun, here 'ability', 'strength'.
(navigation bar)
All text copyright © 1996 by Gareth Morgan. Online layout copyright © 2001 by Daniel Morgan.