اشعۀ ایکس در یک نگاه

اشعۀ ایکس چیست؟

اشعۀ ایکس یک حالت پر انرژیِ نور است که توسط چشم انسان دیده نمیشود. نور دارای فرمهای مختلفی از قبیل؛ امواج رادیویی، امواج ریز موج، امواج مادون قرمز، نور مرئی، امواج فرابنفش، اشعۀ ایکس و اشعۀ گاما میباشد. فوتونهای کم انرژی و امواج رادیویی و ریزموج، اکثراً در دماهای خیلی پایین (در حدود صدها درجه زیر صفر سیلسیوس) تولید میشوند و این در حالی است که بدنهای سرد ما با دمایی در حدود 30 درجۀ سانتی گراد بطور گسترده ای  قادر به تولید امواج مادون قرمز میباشند و اشیاء با دماهای بسیار بالا (میلیونها درجه بالای صفر سیلسیوس) قادر به آزادسازی انرژی خود بصورت اشعۀ ایکس هستند.

اطّلاعات بیشتر- اشعۀ ایکس و نور

فهرست | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


شما میتوانید از طریق پست الکترونیکی مرکز شیرین با ما مکاتبه کنید
Copyright © 2000 by Shirin Center