(navigation bar)

23  Aspiration

23.1  An initial vowel is aspirated (with the letter H) after three words:
'm'me, my'
ei, 'i'her'
eu'their'
Note the difference between
ei (leniting)'his'
ei (aspirating)'her'

23.2

 1. "Dioer," heb ef, "nid fy anrydedd a'm hetteil am hynny."
 2. "Mi a'th roddaf y wreig decaf, a'm pryd inneu a'm hansawdd arnat ti."
 3. Ac o'r a welsei eiroed wrth ymddiddan a hi, disymlaf gwreig a boneddigeidaf ei hannwyd a'i hymddiddan oedd.
 4. "Pwy y farchoges? -- af i yn ei herbyn."
 5. Ei hymlid a wnaeth.
 6. "Dos ragot yn ei hol."
 7. Gwared a orug y rann o wisg ei phenn a dylyei fod am ei hwyneb.
 8. Y llys a gyrchassant, a llywennydd fawr fu yn eu herbyn.
Notes:
 1. Dioer, an exclamation contracted from Duw a wyr, -- 'God knows!'; hetteil (from attaliaf) see Appendix E.
 2. Yn ei erbyn -- 'opposite her', 'to meet her'; compare 8.
 3. Ymlidaf, ymlid -- 'follow'.
 4. Dos (irregular imperative) -- 'go'.
 5. Gwared (here) -- 'remove'; rhann -- 'part'.
 6. llywennydd (here) -- 'welcome'.
(navigation bar)
All text copyright © 1996 by Gareth Morgan. Online layout copyright © 2001 by Daniel Morgan.